Kolonia Zgorzelec

Kolonia robotnicza pomiędzy Szombierkami a Łagiewnikami. Zespół osiedla robotniczego Kolonia Zgorzelec został wzniesiony w latach 1897–1901 przez Katowicką Spółkę Akcyjną Górnictwa i Hutnictwa dla robotników zatrudnionych w Hucie Hubertus (później Zygmunt).

Kolonia Zgorzelec - budynki

Aktualnie składa się z ponad trzydziestu budynków mieszkalnych oraz obiektu użytkowego (pralnia, magiel i piekarnia). Kolonia stanowi przykład zespołu urbanistyczno-architektonicznego z okresu największego rozwoju przemysłu na terenie Górnego Śląska. W 1994 roku osiedle zostało wpisane do rejestru zabytków. Ochrona obejmuje zespół osiedla robotniczego „Kolonia Zgorzelec” w Bytomiu-Łagiewnikach, który tworzą budynki nr 1,2, 6-37.

Część budynków jest już niezamieszkana i przeznaczona do rozbiórki.

tablica obiekt zabytkowy

Kolonia Zgorzelec - budynki

Dawna pralnia, magiel i piekarnia:
Kolonia Zgorzelec - dawna pralnia, magiel i piekarnia

budynki

budynki

W 2010 roku zlikwidowano dzikie wysypisko oraz zrekultywowano teren zalewowy Bytomki przy koloni Zgorzelec.
Kolonia Zgorzelec

Lokalizacja:

Wyświetl większą mapę

Dodaj komentarz