Kopalnia Andaluzja – galeria z 2008 roku

Kopalnia Andaluzja 2008

Krótka historia:
1903 – połączenie czterech pól górniczych: Andalusien, Rest Phoenix, Rest Opuurg, Kronprinzess, właścicielem jest książe Gwidon Henckel von Donnersmarck,
1908 – spółka Schlesische A.G z siedzibą w Lipinach, nabywa pole nadania górniczego, założenie kopalni, rozpoczęcie głębienia szybów Żeromski, Sienkiewicz,
– szyby Żeromski, Sienkiewicz osiągają głębokość 334m,
1911 – pierwsze wydobycia węgla,
1922 – po plebiscycie kopalnia staje się własnością „Śląskich kopalń i Cynkowni”,
1945 – kopalnia przejęta przez Bytomskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego,
1949 – uruchomienie hotelu robotniczego,
1950 – uruchomienie urządzenia podsadzkowego szybu Żeromski,
1951 – urządzenie wyciągowe szybu Sienkiewicz, uruchomienie dwóch wentylatorów przy szybie Żeromski, budynek karbidowni,
1954 – rozbudowa bocznicy,
1955 – urządzenie wyciągowe szybu Żeromski,
1957 – nowe pompy odwadniające na poziomie 334m,
1959 – wentylator przy szybie Dołki,
1962 – w szybie Reymont pogłębionego do 415m zainstalowano skipy,
1976 – zakończenie modernizacji zakładu przeróbczego,
1979 – pogłębienie szybu Żeromski do 415m,
1983 – pogłębienie szybu Sienkiewicz do 635m,
1993 – przyłączenie do Bytomskiej Spółki Węglowej,
1999 – decyzja likwidacji kopalni, utworzenie Zakładu Górniczego Brzeziny Sp. z o.o.,
2002 – połączenie z Zakładem Górniczym Piekary Sp. z o.o.,
2009 – likwidacja szybu Reymont,
2011 – likwidacja szybu Sienkiewicz,
2014 – likwidacja szybu Żeromski oraz pozostałych zabudowań, przy Ośrodku Kultury Andaluzja stanęły pamiątki po kopalni,
Łącznie zlikwidowano około 167 obiektów budowlanych oraz trzy szyby. Likwidacje przetrwały jedynie schrony bojowe Obszaru Warownego Śląsk.

Źródło: Jerzy Jaros – Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich, Adam Frużyński – Kopalnie węgla kamiennego w Polsce, Stanisław Świątek – 75 lat K.W.K. Andaluzja

Kopalnia Andaluzja 2008

Kopalnia Andaluzja 2008

Kopalnia Andaluzja 2008

Kopalnia Andaluzja 2008

Kopalnia Andaluzja 2008

Kopalnia Andaluzja 2008

Kopalnia Andaluzja 2008

Kopalnia Andaluzja 2008

Kopalnia Andaluzja 2008

Kopalnia Andaluzja 2008

Kopalnia Andaluzja 2008

Kopalnia Andaluzja 2008

Kopalnia Andaluzja 2008

Kopalnia Andaluzja 2008

Kopalnia Andaluzja 2008

Kopalnia Andaluzja 2008

Kopalnia Andaluzja 2008

Kopalnia Andaluzja 2008

Kopalnia Andaluzja 2008

Dodaj komentarz