Szyb Barbara

Szyb Barbara w Bytomiu

Kopalnia: Rozbark

Szyb: Barbara I

Głębokość: 669,92m

Rodzaj: materiałowy, wentylacyjny, zjazdowo-podsadzkowy

Stan: istniejący

Szyb: Barbara II

Głębokość: 400,3m

Rodzaj: wentylacyjny

Stan: zlikwidowany

Na terenie szybu znajdował się most podsadzkowy połączony z Północną Magistralą Piaskowa.

Szyb Barbara w Bytomiu

Szyb Barbara w Bytomiu

Szyb Barbara w Bytomiu

Dodaj komentarz